Varaukset 2019

MERIKARVIA- LOMASET / ENNAKKOVARAUKSET JA TIEDUSTELUT

Ennakkovarauksen/tiedustelun Merikarvian- lomasta voi tehdä seuraavasti :

1) sähköpostitse info@koivuniemenherra.fi (sähköpostissa kannattaa jo vähän kuvata omaa perhettä (lasten ikää yms ja ajankohtatoiveita jne) oma ”toimistomme” lähettää haluamaanne sähköpostiin tai soittaa lomaidean perheellenne.
2) puhelimitse suoraan Koivuniemen Herraan (parhaiten tavoittaa animyöhään tai -varhain) puh. 040-5338057

 

LOMAPAKETIT varaaminen ja maksaminen

Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut ennakkomaksun (20 % lomavarauksen kokonaissummasta) 7 vrk laskun päiväyksestä tai tehdystä alustavasta varauksesta, tai on maksanut sekä ennakkomaksun että loppusuorituksen yhdellä kertaa. Loppusuoritus tapahtuu viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua. Mikäli varaus tehdään myöhemmin kuin kuusi (6) viikkoa ennen loman alkua, ei ennakkomaksua peritä erikseen ja koko summa on maksettava heti. Mikäli varauksen kokonaissumma on alle 70 €, on koko summa maksettava kerralla 7 vrk laskun päiväyksestä.

1.Mikäli asiakkaalle lähetetään postitse erillinen loppusuorituksen lasku, peritään
lomavarauksissa 10 € suuruinen toimitusmaksu.

2.Mikäli asiakas maksaa ennakko- ja loppusuorituksen Koivuniemen Herran ilmoittamalle pankkitilille ilman erillisesti lähetettyä laskua, ei erillistä toimitusmaksua peritä.

Ellei ennakkomaksua tai loppusuoritusta ole maksettu yo. mukaisesti, on Koivuniemen Herralla oikeus perua varaus.

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti (sähköposti,kirje) Koivuniemen Herraan. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Koivuniemen Herraan. Mikäli asiakas osoittaa, että peruutus on tehty ja lähetetty oikeaan osoitteeseen oikeana ajankohtana, hyväksytään peruutus, vaikka se myöhästyisi tai ei tulisi perille lainkaan.

1. Varauksen peruuttamisesta pidätetään mahdollinen toimitusmaksu.

2. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin kuukausi (30vrk) ennen loman alkua, veloitetaan lomasta maksettu ennakkomaksu.

3. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 14 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta.

Jos lomapaketti saadaan markkinoitua toiselle asiakkaalle, jolta saadaan perityksi vastaava summa, pidätetään peruutuskuluina ennakkomaksu ja toimitusmaksu.

4. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, asiakkaalla on oikeus saada takaisin Koivuniemen Herralle maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksun ja toimitusmaksun yhteissummaa, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä Koivuniemen Herralle ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata.

Koivuniemen Herran oikeus peruuttaa varaus:
mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), Maatilamatkailu Koivuniemen Herra voi perua tai keskeyttää palvelun suorittamisen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada Koivuniemen Herralle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan tai toteutumatonta osaa vastaava hinta.

Tilaajan vastuu:
Tilaaja on velvollinen noudattamaan palvelun käyttämiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä ja on vastuussa tiloille tai kalusteille aiheuttamistaan vahingoista.

Huomautukset ja riitojen ratkaisu:
Tilaaja on velvollinen tekemään välittömästi Koivuniemen Herraan huomautuksen mahdollisista puutteista, joita hän on havainnut ja jotka voidaan korjata jo palvelun käytön aikana. Korvausvaatimukset ja huomautukset tilatuista palveluista, joita ei olisi voitu korjata palvelun käytön aikana on tehtävä kirjallisesti Maatilamatkailu Koivuniemen Herralle kuukauden kuluessa varauksen päättymisestä.

Mikäli sopijapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen asiassa, voi asiakas saattaa asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli sopimukseen ei päästä riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Oikeus hintojen muutoksiin:
Maatilamatkailu Koivuniemen Herra varaa oikeuden oikaista hintatiedoissa olevat virheet ennen sopimuksen syntymistä. Sopimuksen syntymisen jälkeen Koivuniemen Herralla on oikeus korottaa ja vastaavasti velvollisuus alentaa sovittua hintaa, jos palvelun hintaan vaikuttavat verot tai julkiset maksut muuttuvat.